De rollen van de leraar zijn een handig uitgangspunt om professionals te begeleiden op docentvaardigheden. Maar hoe zit dat bij online onderwijs en het benutten van ICT in je onderwijs?

Door Martie Slooter (2018) worden zes rollen beschreven die door docenten moeten worden vervuld om te komen tot effectief lesgeven. In de nieuwsbrief van vorige week gaven we aan dat Edufit deze rollen benut in trainingen voor het begeleiden van docenten.Echter mist in de beschrijving van deze rollen nog de digitale component, die in het onderwijs tegenwoordig een grote rol speelt. Om de docentrollen te vervullen kun je ook gebruik maken van digitale tools, een paar voorbeelden:

  • De docent als gastheer stelt een goede check-in vraag om te peilen hoe zijn deelnemers erbij zitten. Dit kan middels een schaalvraag in Mentimeter, een open vraag in LessonUp of woorden in een woordwolk.
  • De docent als presentator toont leiderschap en vangt de aandacht. Het communiceren van duidelijke regels voor de (online) les kan met een animatie in Animaker of een infographic in Canva.
  • De docent als leercoach heeft aandacht voor het individuele leerproces van deelnemers. Om een individueel leertraject te maken, kun je gebruik maken van het digitale prikbord Padlet of e-learning in Wizer.me.

De digitale tools die wij uitleggen in actiekaarten spreken een of meerdere rollen aan en kunnen hierin ondersteunen. Een uitgebreid overzicht waarin deze tools zijn gekoppeld aan de docentrollen inclusief een uitleg bij de rollen is nu te downloaden op de website van Edufit.