Professionaliseren in het onderwijs kan op veel manieren. Heb jij er behoefte aan om jezelf verder te professionaliseren, of wil je misschien anderen hierbij helpen?

Docenten kunnen getraind worden om kennis en vaardigheden te krijgen voor de taken die zij moeten uitvoeren. Edufit traint docenten op de competenties ontwerpen, doceren, toetsen, begeleiden en professionaliseren.Begeleiding vanuit de onderwijsinstelling is echter een belangrijke factor om het geleerde ook daadwerkelijk toe te passen. In samenwerking met het LOC voert Edufit twee trajecten uit om de interne begeleiders op te leiden zodat zij hun belangrijke taak om docenten of leerkrachten te ondersteunen op een structurele en gefundeerde wijze kunnen vormgeven.In de afgelopen week zijn deze trajecten weer afgerond en hebben de deelnemers van de opleiding Onderwijskunde & Begeleiding hun diploma behaald als docentbegeleider. Hierbij gaat het vooral om het goed observeren tijdens een lesbezoek aan de hand van een observatieformulier, hierover een gestructureerd gesprek voeren en docenten adviseren hoe ze hun lessen nog kunnen verbeteren.Uit de evaluatie komen de volgende opmerkingen:

“Een intensieve opleiding met een hoge opbrengst.” en

“Uitstekende opleiding die doet wat ze zeggen dat goed is”.

De opleiding werd goed gewaardeerd, het hoogst scoorden de presentatie en kennis van de trainer en het nut van de opleiding als geheel.Meer informatie over de opleiding en inschrijven kan op de website van het LOC.De deelnemers van het andere traject mogen zich nu coach in het onderwijs noemen. In deze opleiding draait het om de coachvraag van de docent die dan met verschillende interventies in een planmatige opzet wordt onderzocht en begeleid.Uit de evaluatie komen de volgende opmerkingen:

“Breed omvattende coachopleiding; veel theorie, meteen toepasbaar in praktijk. Continue feedback” en

“De koppeling van de theorie met de praktijk was zeer zinvol. Je krijgt veel handvatten om een heel coachtraject uit te zetten”.

Ook bij deze opleiding scoorden de deelnemers de presentatie en kennis van de trainer het hoogst, evenals de sfeer en de samenwerking in de groep.Meer informatie over de opleiding Coach in het onderwijs en inschrijven kan op de website van het LOC.