Kennisclips BKE

Je vindt hier een verzameldocument met diverse kennisclips over de kwaliteit van toetsen en de toetscyclus. Klik op de knop hieronder om het document te downloaden. Kennisclips BKE Contactpersoon: Lia Bijkerk (lees meer) Activiteiten: Leergang Activerend Opleiden (lees meer) Training Kwaliteit van Toetsen (lees meer) Publicaties: Basiskwalificatie Examinering in het hoger onderwijs (lees meer) Activerend opleiden (lees meer)

Functie van toetsen

Je vindt hier een e-learning over de verschillende functies die toetsen kunnen hebben. Je leert hier onder andere over formatieve en summatieve toetsen. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Toetscyclus

Je vindt hier informatie over de toetscyclus. Dit helpt jou om het toetsproces gestructureerd te laten verlopen. Op deze manier kun je de resultaten van jouw studenten of deelnemers meten. Het doel is dat je door het bekijken van deze informatie de zeven fasen van de toetscyclus en wat ze inhouden kunt benoemen. https://youtu.be/hPzCbnyIvqk Hier vind je een hoofdstuk uit het boek Basiskwalificatie Examinering over de toetscyclus. Hoofdstuk toetscyclus Oefen de inhoud van de zeven fasen [...]

Kwaliteitseisen

Om de kwaliteit van een toets te bepalen kijk je naar vier kwaliteitscriteria zoals in het plaatje aangegeven. https://www.youtube.com/watch?v=rTsWkpVp3yw Inhoud uit het BKE boek: Kwaliteitseisen Maak de digitale quiz over kwaliteitseisen: Digitale quiz kwaliteitseisen Contactpersoon: Lia Bijkerk (lees meer) Activiteiten: Training Kwaliteit van Toetsen (lees meer) Training Toetsen met assessments (lees meer) Publicaties: Basiskwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs  (lees meer)

Fase 1 Basisontwerp

Je vindt hier een e-learning waarin je leert over het basisontwerp van een toets. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Fase 2 Toetsmatrijs

Je vindt hier een e-learning over het construeren van een toetsmatrijs. Je leert hoe een toetsmatrijs in elkaar zit en wat de voordelen zijn van het gebruiken van een toetsmatrijs. Deze e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Fase 3 Toetsconstructie

Je vindt hier een e-learning over de het construeren van een toets. Je leert hier onder andere over het formuleren van goede toetsvragen op het juiste cognitieve niveau. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Download hieronder het overzicht van de diverse toetsvormen met hun kenmerken en bijbehorend cognitief niveau. Dit kan een handig hulpmiddel voor het construeren van jouw toets. Download overzicht Klik op de knop hieronder om [...]

Fase 4 Toetsen afnemen en beoordelen

Je vindt hier een e-learning over het afnemen en beoordelen van toetsen. Je leert hier onder andere over factoren die de afname beïnvloeden en verschillende beoordelingsmodellen bij toetsen. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Fase 5 Toetsgegevens verwerken en analyseren

Je vindt hier een e-learning over het verwerken van toetsuitslagen en analyseren van de toetsgegevens. Door middel van onder andere de toetsanalyse kun je conclusies trekken over de kwaliteit van jouw toets en toetsvragen. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Fase 6 Toetsresultaten registreren en communiceren

Je vindt hier een e-learning over het registreren en communiceren van toetsresultaten, je leert over transparantie richting studenten door middel van inzagemomenten. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning

Titel

Ga naar de bovenkant