Drie stadia van ICT in het onderwijs volgens Itzkan:
  • SubstitutieGeen invloed op didactische werkwijze, ICT-gebruik als vervanging van bestaande onderwijspraktijken.
  • Transitie
    De didactische werkwijze van docenten verandert, maar er worden nog geen nieuwe leerdoelen geformuleerd.
  • Transformatie
    Volledig herontwerp van het onderwijs inclusief leerdoelen.

Wat neem jij mee uit de periode waarin we in het onderwijs noodzakelijkerwijs meer met online en digitaal onderwijs moesten werken? Benut jij de mogelijkheden van blended learning (nog steeds)?

Terug naar het oude normaal? Wat blended learning betreft liever niet! Lia Bijkerk gaf voor het kwaliteitsnetwerk mbo een masterclass aan bestuurders van mbo-organisaties over blended learning.Verhoog het leerrendement van studenten of deelnemers door fysiek onderwijs op goede wijze te combineren met digitaal onderwijs en onderwijs op afstand. Een dergelijke onderwijsontwikkeling start vanuit een visie op leren en faciliteert docenten of trainers om het gewenste resultaat te bereiken. Vervolgens is het ook cruciaal dat er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan om blended onderwijs te kunnen bieden.

Om te checken in hoeverre jouw onderwijs al voldoet aan de actiepunten voor blended learning kun je een checklist downloadenIn welke fase bevindt jouw organisatie zich op het gebied van didactische implementatie van ICT in het onderwijs en aan welke randvoorwaarden voldoen jullie al? Check het nu.