Peter Coffeng heeft met zijn collega Rena de Roos een artikel geschreven in het tijdschrift Arbo. Onder de titel Fijner werken, minder verzuim ‘Omgaan met de overgang’ geven zij aan hoe er binnen organisaties aandacht gegeven kan worden aan problematiek rondom de overgang.

Zij pleiten voor meer zichtbare aandacht voor de overgang. Drie belangrijke tips daarbij zijn: steun van leidinggevende en regelmogelijkheden, goede werkomgeving en kleding en voorlichting en leefstijl. In een duidelijke tabel worden de verschillende overgangsklachten zichtbaar en de beperkingen die daarmee gepaard gaan.
Het artikel is te downloaden via deze link.