De opleiding Onderwijskunde en Begeleiding is een opleiding het LOC, die wordt uitgevoerd door Edufit. De doelgroep bestaat uit begeleiders van docenten of leerkrachten. Deze week vond de laatste cursusdag plaats van de opleiding die dit studiejaar in Gouda werd aangeboden.

De deelnemers van de leergang bekleden de rol van begeleider van docenten of leerkrachten op hun eigen school. Zij kwamen maandag naar Gouda voor de laatste dag van de leergang Onderwijskunde en Begeleiding. Deze laatste bijeenkomst was ingericht als examendag waarop de deelnemers konden laten zien wat ze allemaal hadden geleerd.Het leerresultaat dat aan het einde van deze leergang behaald wordt, is: Het begeleiden van docenten of leerkrachten op de zes rollen van de leraar/docent.Deze begeleiding leidt tot een positief, persoonlijk, professioneel en vertrouwelijk leerklimaat en concrete leerresultaten. De deelnemers hebben vol overgave gewerkt aan de ontwikkeling van hun begeleidingsvaardigheden, zodat ze deskundig en doelgericht hun feedback en gesprekken vorm kunnen geven.Op kennis-, vaardigheids- en reflectieniveau hebben de deelnemers aangetoond dat ze dit leerresultaat hebben behaald. Tijdens de examendag was een van de onderdelen een inspirerende presentatie geven, waarin wordt gereflecteerd op de eigen professionele ontwikkeling tijdens de leergang.De deelnemers waren vrij in het kiezen van een vorm waarin deze presentatie werd uitgevoerd. Het kan een goede tip zijn om deze vorm zelf ook te benutten in jouw eigen onderwijs of organisatie. Deze creatieve werkwijze levert een grote diversiteit aan presentaties op en deelnemers of studenten kunnen hun talenten benutten.Een voorbeeld van een onderdeel van de presentatie over de eigen ontwikkeling van deelnemer Marjet te Voortwis. Zij had ervoor gekozen om haar presentatie in de vorm van schilderijen over te brengen, hieronder de tweede van de drie prachtige visualisaties van haar leerproces:

Na zes inhoudelijke cursusmiddagen, een flink aantal opdrachten, gespreksverslagen en toetsen, rondde de trainer Lia Bijkerk met de deelnemers de examendag feestelijk af.

Uit een evaluatie van de leergang door de deelnemers blijkt een zeer hoge waardering op alle onderdelen. De hoogste waardering werd toegekend aan de toepassingsmogelijkheden in de praktijk en het nut van de gehele leergang; een 9,3. Een aantal reacties van deelnemers:“Wat een betekenisvolle opleiding. Ik wist eerst niet waar ik aan begon, maar heb ontzettend veel geleerd als begeleider en voor mijn eigen lesgeven. Er wordt diep ingegaan op het voeren van gesprekken, het creëren van eigen lesobservaties en je leert theorie over hoe je de les het beste kunt vormgeven. Ik heb heel veel tools meegekregen om op mijn eigen school goed aan de slag te gaan met alles wat ik heb geleerd!”

“De opleiding zit goed in elkaar. De theorie is helder en direct toe te passen in de praktijk.Ik heb veel structuur leren aanbrengen in klassenbezoeken en begeleidingsgesprekken. De feedback bij de gemaakte opdrachten vond ik heel waardevol en helpend bij het leerproces en de volgende opdrachten.”

“Vind je het leuk en interessant om collega’s te begeleiden, schrijf je dan in voor de opleiding onderwijskunde en begeleiding. Zeer waardevolle informatie met betrekking tot het begeleiden van beginnende en al werkende docenten. Je krijgt veel houvast en know how. Leuke afwisselende lessen qua werkvormen. De dagen dat je les hebt vliegen voorbij.”