Op vrijdag 6 september hebben de deelnemers van de Leergang Activerend Opleiden bij Edufit de lesdagen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) afgerond. Van de vijf deelnemers die tijdens het examen hun diploma haalden, waren er twee met de aantekening ‘cum laude’ en één met de aantekening ‘summa cum laude’. Deze laatste aantekening is bij Edufit een primeur. Dit betekent: minimaal voor alle toetsen een 8, gemiddelde van alle toetsen een 9 zonder dat er gebruik is gemaakt van een herkansing. Dit mooie resultaat werd behaald door Mathilde Plender – van Houdt, docent bij de Driestar Hogeschool in Gouda.

Uit de evaluatie blijkt dat alle deelnemers zeer tevreden zijn. De tien vragen over de kwaliteit van de opleiding scoorden allemaal gemiddeld hoger dan een 9. Een rapport om trots op te zijn. Het hoogst scoorde het nut van de training in zijn geheel (9,5). Maar ook de presentatie en kennis van de trainer (9,4), de sfeer en samenwerking (9,4) en de kwaliteit van de gebruikte materialen (9,4) en de toepassingsmogelijkheden (9,3) scoorden hoog. Net als de gebruikte toetsvormen (9,1) de organisatie (9,1), de inhoud van de lesdagen (9,0) en de digitale leeromgeving in aNewSpring (9,0).

Een van de deelnemers over de leergang:
“Het afgelopen jaar was een intensief maar zeer verreikend jaar. Ik werk al jaren als docent en trainer, en heb nu pas het gevoel op een stevige basis te staan. De zeven pijlers van activerend opleiden geven mij houvast in het vaststellen van de opbouw van lessen, modules en trainingen. Er was tijdens de opleiding Activerend Opleiden een positieve sfeer waarin feedback en feed-up gegeven werd. Alle competenties van een goede docent zijn evenwichtig en diepgaand aan de orde gekomen. De lesdagen waren zeer afwisselend en vlogen daardoor voorbij”.

Naar aanleiding van de feedback van de deelnemers wordt er in de volgende leergang meer tijd besteed aan het onderdeel BKE. Dit betekent dat de dag over ongewild lastig gedrag komt te vervallen. De informatie hierover wordt nog wel aangeboden middels e-learning.

De data voor de Leergang Activerend Opleiden 2020 – 2021 zijn bekend. De volgende leergang start op 9 oktober 2020. Op 18 september 2020 is er een gratis kennismakingsworkshop.

Je kunt ook deze leergang in drie delen volgen, dan kun je al starten met de Training Activerend Opleiden op 27 maart (meer informatie over de TAO)