Sinds december 2017 is Lia Bijkerk toegevoegd als extern adviseur van de examencommissie van THIM, de internationale Hogeschool voor Fysiotherapie. Thim is een is een particuliere hogeschool, gevestigd in Nieuwegein.

Een van de eerste activiteiten was het voorbereiden van de examencommissie op de NVAO- audit door een HOBEON-panel op 7 februari 2018.
Verder geeft Lia binnen de examencommissie advies over de rollen en verantwoordelijkheden van de examencommissie, het vrijstellingenbeleid, de wijze van verwerking van de toetsanalyse en de controle op de beoordeling van de examenwerkstukken. Vanaf september zullen de overige leden van de examencommissie onder leiding van Lia starten met een interne opleiding voor de SKE (Senior Kwalificatie Examinering).