Wist jij dat de kwaliteit van leergangen en trainingen bij Edufit wordt bewaakt op een aantal manieren, waaronder een onafhankelijke adviescommissie?

De samenstelling van de adviescommissie is representatief voor het werkveld waarvoor de opleidingen bij Edufit opleiden. De jaarlijkse aanbeveling van de adviescommissie van Edufit is belangrijk om het predicaat post-hbo opleiding bij het CPION te behouden. Dit jaar was dat weer een mooie aanbeveling om in het evaluatieverslag van de leergang activerend opleiden (BDB) te vermelden:“Na een hectische, ingrijpende periode gedomineerd door Corona en alle gevolgen van dien op het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs, lijkt blended onderwijs, in welke vorm dan ook, een blijvertje. En wellicht zelfs een dri(j)vertje.Gedurende deze periode die wellicht te betitelen is als ‘disruptief’, is Lia Bijkerk als constante fier overeind gebleven. Met ontzettend veel passie en betrokkenheid, voor zowel de kwaliteit van de leergang, haar medewerkers als de deelnemers, heeft zij ervoor gezorgd dat de Leergang Activerend Opleiden nog steeds staat als een burcht. Een burcht verweven met prefab-elementen die ervoor zorgen dat deze leergang flexibel kan meebewegen met ontwikkelingen vanuit het werkveld, en ver daarbuiten.De opleiding wordt ook dit keer weer beoordeeld met uitzonderlijk hoge cijfers, iets wat door Lia soms onterecht wordt gedevalueerd tot ‘de standaard’. Een ‘excellent presteren’ is een kwalificatie die hier wat betreft de commissie op zijn plaats is.De adviescommissie ziet een duidelijke, bestendige gedragslijn in de (steeds toenemende) kwaliteit van de opleiding in alle aspecten en de rapportage daarover. De commissie adviseert deze opleiding verder te consolideren en daar waar organisatorisch en financieel mogelijk ‘going business’ eventueel te finetunen.De adviescommissie is onverdeeld positief en onder de indruk van de leergang en adviseert het CPION het predicaat te prolongeren”.

Deze aanbeveling vanuit de adviescommissie was voor twee leden de laatste, Femke Weitenberg en Esther Struijs stoppen na jaren lang hun ervaringen delen en kritisch meedenken.Dat betekende dat er uitbreiding gewenst was en nieuwe leden zijn benaderd. Inmiddels worden de diverse werkvelden opnieuw gerepresenteerd en is de adviescommissie weer voltallig, bestaande uit:Roland van Dalen, Martine Vecht, Jelle Jan de Schipper, Paula Gouw, Inge Hagenauw, Astrid Koster, Wilma Roijackers, Maria Vermeulen en Lukas Oomen.