Op dinsdag 14 februari heeft Lia Bijkerk een workshop Activerende Didactiek verzorgd voor de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De zeven pijlers van Activerende Didactiek behandelen, in minder dan twee uur in een hoorcollegezaal was een echte uitdaging.

De Vrije Universiteit organiseerde een professionaliseringsmiddag voor de docenten. Lia begon de middag met het eerste uur van haar workshop. Vervolgens werden er door docenten pitches gehouden over good practices binnen de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen. Een van deze good practices ging over het bevorderen van de betrokkenheid van studenten, onder andere door inzet van de tool Mentimeter. Deze tool gebruikte Lia ook op zes verschillende manieren in haar workshop om de betrokkenheid van de docenten te bevorderen.

In het vervolg van de middag kon meer informatie verkregen worden over de besproken good practices. Lia sloot de middag af met de laatste drie kwartier van haar workshop. Ondanks het korte tijdsbestek zijn alle zeven pijlers aan bod gekomen en waren de reacties positief. De middag werd afgesloten met een online bingo, waarbij de docenten hun kennis over de verschillende pijlers van Activerende didactiek konden toetsen. De winnaar van de bingo ontving het boek ‘Activerende didactiek’ van Lia Bijkerk en Wilma van der Heide.

De docenten hebben na afloop van de workshop nog een link naar een online quiz over activerende didactiek gekregen. Op die manier kunnen geïnteresseerden thuis de informatie verder verwerken en testen wat ze er nu al van weten.
Wil jij weten hoe het met jouw kennis staat: Maak de digitale toets via deze link