Activerende didactiek helpt jou als docent of trainer om bewust en gevarieerd jouw lessen vorm te geven. Hierbij benut je de mogelijkheden van ICT en bied je jouw deelnemers keuzemogelijkheden. Op die manier wordt jouw onderwijs meer gedifferentieerd, waardoor talenten van deelnemers beter benut worden.

Ook het maritiem en logistiek instituut De Ruyter in Vlissingen ziet hier de voordelen van in. Edufit biedt de docenten op deze locatie van Scalda een professionaliseringstraject aan op het gebied van activerende didactiek.Onder begeleiding van trainers van Edufit werken de docenten aan het doorlopen van een onderwijscyclus op lesniveau, waarbij ze rekening houden met de wijze waarop studenten leren, hun talenten en capaciteiten. Het gaat hierbij om het voorbereiden, uitvoeren én evalueren van lessen waarbij de leerdoelen centraal staan.Het professionaliseringstraject bestaat uit cursusdagen, online begeleiding en lesbezoeken door trainers van Edufit. De cursusdagen vinden plaats op de locatie van het Scalda gebouw van maritiem en logistiek college De Ruyter aan de boulevard in Vlissingen.

Een bijzondere en vooral passende locatie voor de opleidingen die zich richten op de scheepvaart. De ligging aan de Westerschelde maakt dat er dagelijks vele schepen voorbijvaren. Met name goed zichtbaar vanuit het lokaal op de bovenste verdieping, daar heb je het beste uitzicht op het water. Tijdens de cursusdagen maken wij ook gebruik van dit lokaal.

In het professionaliseringstraject staat de competentie doceren centraal. We splitsen deze op in twee delen. Het eerste deel betreft het voorbereiden van een les, de twee cursusdagen hierover zijn dit studiejaar uitgevoerd. Binnenkort krijgen de docenten van De Ruyter nog individuele begeleiding in het ontwerpen van hun lesplan en presentatie bij de les.Vervolgens is het tweede deel gericht op de uitvoerende kant van de competentie doceren. De docenten gaan aan de slag met activerende werkvormen en voeren deze uit tijdens de cursusdagen en in hun onderwijspraktijk. Om ook feedback te krijgen op het deel in de praktijk, komen de trainers een les van iedere docent bezoeken. De studenten aan het maritiem en logistiek instituut kunnen activerende lessen verwachten!