Op 25 januari gaat de 11-daagse Leergang de Digitaalvaardige Docent van start.
De doelstelling van deze opleiding is het verder verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, workshops en presentaties. De leergang wil dit bereiken door docenten, trainers en experts te inspireren en te stimuleren om ICT op een didactische wijze effectief en efficiënt te integreren in hun werk. Je leert hoe je tools kunt inzetten voor-, tijdens en na de lessen om jouw doelen te bereiken.

Deelnemer Irma van der Horn – Meijners, onderwijskundige LIC Avans schreef als testimonal na afronding van de vorige Leergang “Ik leer veel tijdens de Leergang De Digitaalvaardige Docent. Het is een mooie mix van theorie en praktijk. Bij alles wat aan bod komt denk ik meteen: dat kan ik goed gebruiken!”

Het resultaat van de Leergang De Digitaalvaardige Docent is dat je de didactische inzet van ICT optimaal kan benutten in jouw beroepspraktijk. Je krijgt een breed beeld van de mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs en trainingen. Je leert de didactische mogelijkheden op het gebied van ICT en digitale media, kennen en deze inzetten in waar ze een meerwaarde opleveren. Je gaat na of je met behulp van ICT studenten keuzemogelijkheden kan aanbieden waardoor het onderwijs meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd wordt en waardoor de talenten van studenten beter benut worden.
Ook denk je na over de mogelijkheden van digitaal toetsen en het benutten van digitale leermiddelen als voorbereiding op of verwerking van de lessen. Dit past dus heel goed bij het werkveld van onderwijs en trainingen en bij de beroepsrollen van ontwerper, uitvoerder, begeleider en beoordelaar van leertrajecten. In sommige gevallen leren deelnemers ook aan hun studenten hoe zij om moeten gaan met ICT tijdens de studie en in hun toekomstige werkomgeving. Door over de grenzen van jouw eigen vak te kijken zorg je ervoor dat ontwerp en uitvoering van het onderwijs passen bij de missie, visie en het beleid van jouw opleiding.
De accreditatie tot officiële post-hbo-opleiding wordt de komende maand aangevraagd bij het CPION. Deze opleiding biedt verdieping op de BDB-competentie Digitaliseren.

Op vrijdag 16 november kun je van 13.30 – 17.00 uur een gratis kennismakingsworkshop volgen in Gouda.De opleiding is gevalideerd door registerleraar.nl met 260 RU.
Deelnemers van de Leergangen 2015 – 2017 kunnen voor een gereduceerd tarief deelnemen aan deze vernieuwde leergang om zo in aanmerking te komen voor het post-hbo-diploma.