Didactiek speelt ook in organisaties buiten het onderwijs een steeds grotere rol. Binnen het bedrijfsleven maar ook bij de brandweer, andere hulporganisaties en gemeenten komt het regelmatig voor dat experts binnen het vakgebied worden ingezet om collega’s of klanten iets te leren. Mensen en organisaties willen zich graag blijven ontwikkelen.

Motiveren van deelnemers

Vakinhoudelijk experts kunnen een inspiratiebron en voorbeeld zijn voor werknemers. Met die gedachte worden ze dan ook regelmatig gevraagd om hun collega’s of anderen uit het werkveld iets te leren door middel van een workshop of training. Het vaardig zijn in of kennis hebben van een bepaald onderwerp wil echter nog niet zeggen dat je het goed op anderen over kunt brengen. Het is dan ook belangrijk dat je didactische vaardigheden in huis hebt om anderen iets te leren. Het belang van didactische bekwaamheid van docenten wordt ook erkend door de Betonvereniging. Zij zijn een kennisnetwerk voor de betonbouw en organiseren cursussen, seminars en congressen voor en door mensen met ervaring in de sector. Lia Bijkerk van Edufit werd gevraagd om tijdens hun ‘docentendag’ aandacht te besteden aan de didactische kant. De workshop met als thema ‘leerresultaat en motivatie’ had als doel dat de docenten de impact van motivatie op het leerresultaat kunnen herkennen.

Om meer inzicht te krijgen in het effect van cursussen, kennisoverdracht of trainingen kun je nagaan wat de (leer)resultaten zijn. Een hulpmiddel om resultaten, of het ontbreken daarvan, te analyseren is het Triademodel van Poiesz (1999). Dit model stelt dat het resultaat afhankelijk is van iemands capaciteit, motivatie en de gelegenheid die een deelnemer wordt geboden. Deze drie factoren leiden samen al dan niet tot een (leer)resultaat en houden ook verband met elkaar.