Op 19 en 20 november 2014 volgden de brandweerdocenten van Brandweer Zaanstreek-Waterland samen met de docenten van Noord Holland Noord een tweedaagse training. Het thema hiervan was: “Activerend opleiden”. Bart van Veldhuisen, Herman Heinen en Roos Kapteijn zijn naar eigen zeggen “helemaal geïnspireerd”! Maar wat is activerend opleiden eigenlijk? Herman begint eerst met allemaal moeilijke woorden, waarna hem gevraagd wordt om het in simpele woorden te beschrijven. Herman: “De essentie van activerend opleiden is het afgeven van individuele leerprikkels met als doel de cursist te inspireren tot leren”.

Op de vraag wat ze geleerd hebben antwoord Bart dat het leuk is om Roos Kapteijn deze vraag te stellen. Roos is als docent werkzaam bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en is in deze rol onder andere verantwoordelijk voor de leergang Instructeur. Ze antwoordt: “Het was echt een super leerzame training. Wat me vooral is bijgebleven is het inzicht dat er naast de drie traditionele componenten waar een competentie uit bestaat: kennis, vaardigheden en gedrag, er nog een vierde onderdeel is, namelijk talent. Dit is in veel van onze activiteiten onderbelicht”.

Edufit wenst deze enthousiaste deelnemers natuurlijk heel veel plezier met het geleerde in de praktijk. Het zou mooi zijn als dit ook landelijk bij de brandweer opgepakt gaat worden.