Op 16 februari 2018 hebben de deelnemers van de Leergang De Digitaalvaardige Docent 2017 met een kennistoets, een SWOT-analyse, een moodboardpresentatie en de presentatie van een educatieve film de opleiding van tien lesdagen afgerond.

De deelnemers waren over het algemeen heel tevreden over de organisatie (score 8,7), de trainer (score 9,1) en de sfeer (9,0). Ook scoorde het nut van de Leergang als geheel met een 8,9 erg hoog.
Een van de deelnemers Sietske Dreschler, trainer/adviseur van Plein-C schreef het volgende testimonial: “Een zeer geschikte cursus voor trainers wanneer je meer en efficiënter gebruik wilt maken van digitale middelen. Door de heldere en praktijkgerichte aanpak raak je snel gestimuleerd en gemotiveerd om het toe te passen in je werk”.
Dat de Leergang ook geschikt is voor docenten uit het beroepsonderwijs, komt heel duidelijke naar voren in het testimonial van Esmee Inklaar, docent KW1-college: “Deze leergang levert je direct toepasbare activerende werkvormen voor jouw praktijksituatie, maar laat je ook nadenken over het inzetten van digitale middelen op grotere schaal. Het nut en voordeel hiervan, waarbij steeds de link wordt gelegd naar leren, het leerproces en het aanspreken van de motivatie van jouw ‘publiek’“.
De belangrijkste feedback ging over de hoeveelheid toetsen en opdrachten. Inmiddels is er voor de Leergang die in januari 2018 is gestart een nieuwe toetshandleiding met duidelijke doelen en criteria gemaakt. Hierbij is de hoeveelheid toetsen teruggebracht. De huidige groep werkt ook vanuit een nieuwe leeromgeving die gemaakt wordt in aNewSpring. Dit geeft meer overzicht en is een duidelijk hulpmiddel tijdens de lessen en bij de toetsing.
Hoewel de huidige leergang nog maar bij dag 4 is, zijn de data voor 2019 al gepland. Het is al mogelijk om je in te schrijven voor deze nieuwe Leergang De Digitaalvaardige Docent. Deze zomer zal een aanvraag worden ingediend bij het CPION om voor deze Leergang een post-hbo-accreditatie aan te vragen. De opleiding is inmiddels gevalideerd door de registercommissie en is onder nummer njvRxVdEsd met 260 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.