Over ons

Visie

De visie waarmee Edufit werkt komt samen in de vijf letters van DRIVE:

  • Doelen
  • Respect
  • Intrinsieke motivatie
  • Variatie
  • Enthousiasme & Expertise

De DRIVE is samen te vatten in:

Doelen
Edufit werkt resultaatgericht op basis van heldere doelen. Samen met de opdrachtgever wordt in maatwerkprojecten vooraf bepaald welke doelen te realiseren zijn binnen de opdracht. De doelen van trainingen en workshops worden vooraf gecommuniceerd naar de deelnemers.

Respect
Edufit realiseert zich dat we in een multiculturele maatschappij leven, daarom heeft Edufit respect voor mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden.
In de trainingen wordt daarom ook aandacht besteed aan de eigen leefomgeving en werksituatie van de deelnemer en de dingen die zich daar afspelen.

Intrinsieke motivatie
Edufit sluit tijdens de trainingen en workshops zo veel mogelijk aan op de leerstijlen, intelligenties, leerwensen en kwaliteiten van de deelnemers. Door tegemoet te komen aan de intrinsieke motivatie van de deelnemers wordt de kans vergroot op leren, op het versterken van het competentiegevoel en op het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Variatie
Edufit ontwikkelt trainingen en workshops volgens het lesconcept van activerend opleiden, dat gebaseerd is op de fasen van ervaringsleren van Kolb. In een volwaardig leerproces komen alle fasen aan bod. Bij elke fase passen andere activerende, inspirerende werkvormen. Daarnaast wordt bij de keuze van de werkvormen rekening gehouden met de verschillende soorten intelligenties. Het lesconcept van activerend opleiden zorgt voor een goede balans tussen de activiteiten van deelnemers en van de docent.

Enthousiasme en Expertise
Edufit werkt met docenten en trainers die enthousiast zijn over de training of workshop die zij geven vanuit de vakkennis en didactische kennis die zij hebben. Op het moment dat een opdracht wordt aanvaard, zal Edufit met veel energie, expertise en met behulp van een open communicatie de gestelde doelen binnen de daarvoor afgesproken termijn behalen.


visie©Iris Loonen