Terug naar: Home Educatie Didactiek Training Kwaliteit van toetsen (Basiskwalificatie Examinering)

Educatie Centraal

training

Training Kwaliteit van toetsen (Basiskwalificatie Examinering)

Docenten en trainers
HBO+
22 januari, 5 februari en 12 maart 2021 (zie agenda)
9:30 - 17.00 uur
€ 975,00 (incl. btw)
Gouda, Graaf Florisweg 30

De Training Kwaliteit van toetsen is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. Deze driedaagse training richt zich op het aanscherpen van de ‘competentie toetsen’ met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van toetsen in het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

Met deze training krijg je kennis, tools en technieken die je nodig hebt om de studenten en deelnemers effectief formatief of summatief te toetsen. Daarbij meet je dan daadwerkelijk het leereffect van jouw onderwijs of training.

De training Kwaliteit van toetsen leidt tot de basiskwalificatie examinering (BKE) die verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs. Tijdens de training wordt gewerkt aan een verbeterplan voor een toets uit de eigen praktijk. 

Competentie Toetsen:
De docent neemt bestaande toetsen af voor zijn vakgebied en beoordeelt de resultaten van zijn studenten. Toetsen en beoordelingsformulieren worden voorzien van toetstechnisch commentaar en toetsuitslagen worden geanalyseerd. Er wordt zowel formatief als summatief getoetst.

Iedere docent in het hoger beroepsonderwijs dient de basiskwalificatie examinering te behalen. Geïnspireerd door de competentie toetsen is de training basiskwalificatie examinering ontwikkeld. Want dit is een belangrijke competentie voor iedere docent of trainer die op welke manier dan ook de prestaties en vorderingen van zijn studenten of deelnemers wil meten.

De toetsing van de BKE voor dit traject sluit bij aan bij de leeruitkomsten die staan vermeld in het rapport ‘Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs’ uitgebracht onder voorzitterschap van Dominique Sluijsmans.

 • Kan consequenties van het toetsbeleid benoemen voor de eigen toets.
 • Kan de positie van de toets in het totale toetsprogramma aangeven.
 • Is in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen een vakgebied / module / onderwijseenheid voor een specifieke toetsvorm en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van een toetsontwerp.
 • Onderbouwt per fase uit de toetscyclus de gemaakte keuzes aan de hand van relevante toetskundige literatuur.

De drie cursusdagen zijn verdeeld in 3 thema’s. Hieronder staat een overzicht van de thema’s.

 • Dag 1: Toetscyclus en keuze van de toets, Vooronderzoek en Basisontwerp
 • Dag 2: Toetsmatrijs en toetsconstructie, Toetsen afnemen en beoordelen, Toetsanalyse
 • Dag 3: Communiceren en registreren, Evalueren en verbeteren, Kennistoets BKE

Vul de quick-scan in, en bepaal hoe competent jij bent  in het toetsen conform de toetscyclus.

Een aantal reacties van deelnemers na afloop van de training:

 • “Leerzaam om aan de hand van een toetscyclus op de huidige processen te reflecteren”
 • “Complimenten voor de organisatie en kwaliteit van de materialen”
 • “Veel afwisselende werkvormen tijdens cursusdagen”.
 • “De digitale oefeningen op de leeromgeving waren helpend; de review op het concept plan was ondersteunend”

De 3-daagse training vindt plaats in het schooljaar 2020-2021 en wordt gegeven bij Edufit in Gouda. De data zijn 22 januari, 5 februari en 12 maart 2021.

Wil je meer weten? Wil je inschrijven? Zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.
Download opleidingsgids Inschrijven