Terug naar: Home Educatie Didactiek Leergang Didactiek, ICT en onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk

Educatie Centraal

training

Leergang Didactiek, ICT en onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk

Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders, Onderwijskundigen, Onderwijsmanagers, ICT-ondersteuners
HBO+
oktober 2020 - september 2021 (zie agenda)
vrijdag 09:30 - 17:00
€ 4195,00 incl. btw (Didactische inzet van ICT: € 1775,00; Activeren met ICT: € 1150,00; Kennisclips maken € 1150,00. Examen: € 200,00)
Gouda, Graaf Florisweg 30

Tijdens de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk ga je zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn om ICT te benutten in jouw praktijk.

Het resultaat van deze Leergang is dat je een visie krijgt op het didactisch inzetten van ICT als hulpmiddel om de leerresultaten van jouw deelnemers te vergroten. Daarnaast vergroot je ook je vaardigheden om in jouw eigen onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen digitale leermiddelen te maken en te gebruiken.  Onderwijskundigen kunnen tijdens deze leergang docenten coachen om ICT op een verantwoorde manier in te zetten. Als ICT op de juiste manier wordt ingezet zorgt het er namelijk voor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt.

Maar niet alleen op primair niveau kan ICT zorgen voor meer efficiëntie. Ook de organisatie van leren verloopt sneller door ICT middelen goed in te zetten en door de voorzieningen die er zijn optimaal te gebruiken. Maar hoe kun je ICT nu op de juiste manier gebruiken? Hoe ga je als docent / trainer om met technologische problemen? Hoe kun je online toch jouw deelnemers activeren? Welke stappen kun je nemen om de effectiviteit van het onderwijs te vergroten met ICT? De antwoorden op deze vragen komen allemaal terug in deze dertiendaagse leergang, waarin we alle thema’s rond ICT in het onderwijs gaan behandelen. Dat gaan we doen door te werken aan drie digitale competenties: implementeren, activeren en communiceren  Alles wat je leert ga je meteen in de praktijk uitvoeren, waardoor je de voordelen ervan snel zult ervaren.

Als je mee gaat doen aan deze leergang, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Wie 300 uur investeert, kan de leergang met goed gevolg afronden. Je kunt de leergang ook in drie delen doen: 5 dagen gericht op de didactische inzet van ICT, 4 dagen gericht op het activeren met ICT en 4 dagen gericht op het maken van kennisclips. Elke training wordt afgerond met een toetsing en een daarbij behorend certificaat.

5-daagse basistraining ‘Didactische inzet van ICT’ (studiebelasting: 100 uur)

Competentie: Implementeren
Op basis van een stappenplan ontwikkel je een visie op het implementeren van ICT in jouw praktijk. Je maakt keuzes tussen face-to-face bijeenkomsten en online leertrajecten. Je kiest tussen online activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden via een webinar en tussen online activiteiten die asynchroon plaatsvinden via elearning. Daarbij maak je lessen die via de activerende didactiek worden vormgegeven, al dan niet via het principe van flipping the classroom. Je leert hoe je tools en inhoud kunt vinden die passen bij de wet- en regelgeving. Je denkt na over digitaal toetsen en hoe je jouw deelnemers kunt helpen om mediawijs te worden. Je leert hoe je daarbij bronnen kunt vinden en op waarde kunt schatten. De verschillende trends die spelen in het onderwijs en bedrijfsopleidingen vormen een inspiratie om nieuwe onderwijsmogelijkheden te creëren met behulp van ICT.

4-daagse training ‘Activeren met ICT’ (studiebelasting: 80 uur)

Competentie: Activeren
Je leert om bij de uitvoering van jouw lessen en trainingen gebruik te maken van digitale tools. Je draait je hand niet meer om voor technische problemen en je leert om meer rendement te halen uit het smartboard. Om jouw deelnemers te activeren kijk je naar de mogelijkheden van VR en AR in de les en benut je de verschillende social media. Je kunt jouw onderwijs nog aantrekkelijker maken door gebruik te maken van gamification en door een eenvoudige digitale escaperoom te bouwen.

4-daagse training ‘Kennisclips maken’ (studiebelasting: 80 uur)

Competentie: Communiceren
Je leert diverse manieren om informatie beeldend over te brengen. Daarvoor werk je met verschillende tools en maak je kennisclips in de vorm van een screencast, een opname bij een Powerpoint- of Prezi presentatie, een zelf opgenomen en gemonteerde film, een animatie of een stop-motion. Deze kennisclips gebruik je in jouw ontwerp van een e-learning of een blended-learning traject.

Examen Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs (studiebelasting: 40 uur)

De afronding van de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs bestaat uit het inleveren van een blended learning traject met alle digitale leeractiviteiten, een multiplechoice toets en een presentatie over de leeropbrengsten.

Competentiescan: Doe de test, hoe digitaal competent ben jij? Je kunt de test invullen als docent / trainer of als procesbegeleider zoals onderwijskundige, opleidingsmanager of ict-ondersteuner.

de digitale docent

 

De Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs is met registratienummer njvRxVdEsd gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 260 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden.

Op 25 september 2020 zal bij Edufit een gratis kennismakingsworkshop  bij de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs worden gegeven. Tijdens deze middag kun je kennismaken met  een aantal digitale werkvormen en daarmee een beeld krijgen van de Leergang.

13-daagse Leergang ‘Didactiek, ICT en Onderwijs’ 2020 – 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Dag 1 – 5: Training Didactische inzet van ICT
  • Dag 6 – 9: Training Activeren met ICT
  • Dag 10 – 13: Training Kennisclips maken

9.30 – 17.00 uur

Maken van:

Open inschrijving

dag 1: Visie, didactiek en ICT

Visie van activerende didactiek

2 oktober

dag 2: Online lesgeven met webinar

Blended learning

6 november

dag 3: Flipping the classroom

E-learning

27 november

dag 4: ICT en recht Digitaal toetsen

15 januari

dag 5: Trends en ontwikkelingen

Mediawijsheid  29 januari

dag 6: Digitale leeractiviteiten

Ontwerpen van digitale leermiddelen

12 februari

dag 7: EHBO bij technische problemen

Omgaan met het digibord

5 maart

dag 8: Augmented en Virtual Reality

Social media tijdens de les

19 maart

dag 9: Gamification

Escape-the-classroom

16 april

dag 10: Goede kennisclips maken

Kennisclip met screencast 

21 mei

dag 11: De kracht van PowerPoint

De kracht van Prezi

4 juni

dag 12: Werken met beelden

Maken en monteren van filmopnames

18 juni

dag 13: Infographics

Animatie en stop motion film

2 juli

Examendag: 10 september 2021

Wil je meer weten? Wil je inschrijven? Zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids

Inschrijven