Terug naar: Home Educatie Didactiek Leergang Didactiek, ICT en onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk

Educatie Centraal

training

Leergang Didactiek, ICT en onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk

Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders, Onderwijskundigen, Onderwijsmanagers, ICT-ondersteuners
HBO+
maart 2020 - februari 2021 (zie agenda)
vrijdag 09:30 - 17:00
€ 3575,00 incl. btw (digitale didactiek: € 1225,00; ontwikkelen van e-learning: € 1025,00; (ICT)-trends € 560,00. Examen: € 765,00)
Gouda, Graaf Florisweg 30

Tijdens de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk ga je zelf ervaren welke ICT mogelijkheden er zijn om te communiceren met jouw deelnemers en collega’s, om je werk effectiever te maken en om deelnemers te activeren om zelf met de leerstof aan de slag te gaan. Het resultaat van deze Leergang is dat je een visie krijgt op het didactisch inzetten van ICT als hulpmiddel om de leerresultaten van jouw deelnemers te vergroten. Daarnaast vergroot je ook je vaardigheden om in jouw eigen onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen digitale leermiddelen te maken en te gebruiken.  Onderwijskundigen kunnen tijdens deze leergang docenten coachen om ICT op een verantwoorde manier in te zetten. Als ICT op de juiste manier wordt ingezet zorgt het er namelijk voor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt.

Maar niet alleen op primair niveau kan ICT zorgen voor meer efficiëntie. Ook de organisatie van leren verloopt sneller door ICT middelen goed in te zetten en door de voorzieningen die er zijn optimaal te gebruiken. Maar hoe kun je ICT nu op de juiste manier gebruiken? Hoe ga je als docent / trainer om met technologische problemen? En hoe veilig is het internet nu echt? De antwoorden op deze vragen komen allemaal terug in deze elfdaagse leergang, waarin we alle thema’s rond ICT in het onderwijs gaan behandelen. Dat gaan we doen door te werken aan drie digitale competenties: implementeren, communiceren en activeren. Alles wat je leert ga je meteen in de praktijk uitvoeren, waardoor je de voordelen ervan snel zult ervaren.

Als je mee gaat doen aan deze leergang, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Wie 300 uur investeert, kan de leergang met goed gevolg afronden. Je kunt de leergang ook in drie delen doen: 5 dagen gericht op digitale didactiek, 4 dagen gericht op het ontwerpen van e-learning en blended learning en 2 dagen gericht op (ICT)-trends in het onderwijs.

5-daagse training ‘Digitale didactiek’ (studiebelasting totaal: 70 uur)

Je leert om bij de uitvoering van jouw lessen en trainingen gebruik te maken van digitale tools. Daarnaast leer je om meer rendement te halen uit het smartboard en om krachtige presentaties te maken met behulp van beeld. Ook denk je na over hoe je jouw deelnemers kunt helpen om mediawijs te worden en hoe ze daarbij bijvoorbeeld bronnen kunnen vinden en op waarde kunnen schatten. Het gaat in deze 5-daagse training niet om het ontwerpen van totaal nieuw onderwijs, maar om het verbeteren van de huidige situatie met behulp van ICT.

4-daagse training ‘Ontwikkelen van e-learning en blended learning’ (studiebelasting: 80 uur)

Je leert diverse manieren om informatie beeldend over te brengen. Daarvoor werk je met verschillende tools en maak je kennisclips in de vorm van een screencast, een film, een animatie of een stop-motion. Deze kennisclips gebruik je in jouw ontwerp van een e-learning of een blended-learning traject.

2-daagse training ‘(ICT)-trends in het onderwijs en bedrijfsopleidingen’ (studiebelasting: 20 uur)

Je leert de verschillende trends die spelen in de wereld van onderwijs en leren in het onderwijs en binnen organisaties. Je denkt daarbij buiten de bestaande kaders en ziet kansen om met behulp van ICT nieuwe onderwijsmogelijkheden te implementeren. Centraal staan de onderwerpen Trends, VR en AR, Gamification en Escaperooms bouwen.

Examen Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs (studiebelasting: 130 uur)

De afronding van de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs bestaat uit het inleveren van alle toetsvormen en een examendag waarop een multiplechoice toets en een aantal presentaties worden beoordeeld. Aan deze toetsen werk je tijdens de bovenstaande trainingen en krijg je feedback van de medestudenten en de trainer. Voor het examen lever je alle toetsen in voor een beoordeling conform de toetshandleiding.

Competentiescan: Doe de test, hoe digitaal competent ben jij? Je kunt de test invullen als docent / trainer of als procesbegeleider zoals onderwijskundige, opleidingsmanager of ict-ondersteuner.

de digitale docent

 

De Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs is met registratienummer njvRxVdEsd gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 260 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden.

Op 7 februari 2020 zal bij Edufit een gratis kennismakingsworkshop  bij de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs worden gegeven (zie agenda). Tijdens deze middag kun je kennismaken met  een aantal digitale werkvormen en daarmee een beeld krijgen van de Leergang.

11-daagse Leergang ‘Didactiek, ICT en Onderwijs’ 2020 – 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Dag 1 – 5: Training Digitale didactiek
  • Dag 6 – 9: Training Ontwikkelen van e-learning en blended learning
  • Dag 10 – 11: Training (ICT)-trends in onderwijs en bedrijfsopleidingen

9.30 – 17.00 uur

Maken van:

Open inschrijving

dag 1: Visie, didactiek en ICT

Digitale leermiddelen

6 maart

dag 2: ICT & Recht

Winnen met PowerPoint

20 maart

dag 3: Mediawijsheid

Prezi

17 april

dag 4: Social Media tijdens de les Technische problemen oplossen

15 mei

dag 5: Digitaal toetsen

Omgaan met het digibord  19 juni

dag 6: Flipping the classroom

Kennisclips met screencast

11 september

dag 7: E-learning

Animaties en Stop Motion

2 oktober

dag 8: Blended Learning

Infographics maken

6 november

dag 9: Werken met beelden

Maken en monteren van filmopnames

27 november

dag 10: Trends en ontwikkelingen

Augmented en Virtual Reality

15 januari

dag 11: Gamification

Escape-the-classroom

29 januari

Examendag: 12 februari  2021

Wil je meer weten? Wil je inschrijven? Zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids Inschrijven