Terug naar: Home Educatie Didactiek Didactiek: Incompany workshops en trainingen

Educatie Centraal

workshop
training

Didactiek: Incompany workshops en trainingen

Docenten en trainers
HBO+
In overleg te bepalen
In overleg te bepalen
€ 1.050,00 per dagdeel / € 1.400,00 per dag excl. btw, incl. intake, reis- en materiaalkosten (max. 15 deelnemers)
Incompany

De workshops rondom het thema ‘Didactiek’ zijn bedoeld voor docenten en trainers die hun didactische kennis en vaardigheden willen vergroten. De trainingen zijn een verdieping op de workshops.


Workshops vakbekwaamheid didactiek

 • ‘Leve de leerstijlen’. Maak kennis met het model van ervaringsleren dat de basis vormt van de visie van activerend opleiden.
 • ‘Oog voor talenten’. Gebruik de kennis over de verschillende intelligenties om meer variatie in de lessen te brengen en de deelnemers te motiveren.
 • ‘Verschillen als uitdaging’. Denk na over hoe je keuzes kunt inbouwen tijdens jouw lessen waardoor de deelnemers betere resultaten behalen
 • ‘Presenteren met Power’
 • ‘Brein en leren’. Gebruik de breintips om de deelnemers te helpen bij het onthouden en toepassen van de leerstof
 • ‘Ze gaan ervoor’. Motiveer de deelnemers door aan te sluiten op hun behoeften en benut daarbij de kennis vanuit de verschillende motivatietheorieën.
 • ‘Bestaan lastige deelnemers?’ Weerstand en ongewild lastig gedrag zijn vaak lastig om mee om te gaan voor docenten en trainers. Maar zijn de deelnemers wel echt lastig of kun je het ook anders bekijken?
 • ‘Toetsen die kloppen’ en ‘Meten is weten’. Kijk goed naar de mogelijkheden om de resultaten van jouw workshops of trainingen te bepalen. Hoe kun je meten wat de deelnemers geleerd hebben?


Workshops verdiepende didactiek

 • ‘Digitale didactiek’ Maak kennis met verschillende mogelijkheden om met ICT de lessen ter verrijken.
 • ‘Aan de slag met Actiekaarten!’ Een handige manier om te differentiëren en dit op een eenvoudige manier te organiseren.
 • ‘Grote groepen zijn (niet) lastig’. Organiseer activerende hoorcolleges en conferenties met een goed leerresultaat.
 • ‘Werkvormen en diversiteit’. Je houdt met de keuze van jouw werkvormen rekening met studenten met van verschillende achtergronden.
 • ‘IJsbrekers’. Breng deelnemers in beweging op een onverwachte manier. Het belang en de mogelijkheden van kennismaking en evalueren.
 • ‘Spelend leren’. Benut de motiverende werking van spelen en winnen.


Workshops activerende werkvormen per intelligentie

 • Verbaal linguïstisch: ‘Woorden en daden’. Motiveer deelnemers met discussies, debatten en andere talige activiteiten.
 • Logisch mathematisch: ‘Logisch toch?’. Prikkel deelnemers met cijfers, statistiek en logica.
 • Visueel ruimtelijk: ‘Het oog wil ook wat!’. Motiveer je deelnemers met behulp van beelden.
 • Muzikaal ritmisch: ‘Arbeidsvitaminen’. Stimuleer deelnemers door middel van muziek tijdens de les.
 • Lichamelijk kinesthetisch: ‘Onderwijs in beweging’. Gebruik de fijne en grove motoriek om leerprestaties te vergroten.
 • Naturalistisch: ‘Natuur en leren’. Motiveer deelnemers met elementen uit de natuur.
 • Interpersoonlijk: ‘Samen staan we sterk’. Mogelijkheden en voordelen van werken in groepen.
 • Intrapersoonlijk: ‘Een laagje dieper’. Doelgericht reflecteren op een manier die deelnemers aanspreekt.


Voorbeelden van didactische trainingen gebaseerd op het combineren van elementen uit bovenstaande workshops

 • Basistraining ‘Activerend opleiden’
 • Edutrainment
 • Presenteren met power


In onderstaande opleidingsgids zijn ter inspiratie voorbeelden van deze workshops en trainingen uitgewerkt. Aangezien de workshops en trainingen incompany worden aangeboden is het mogelijk om de workshops en trainingen geheel aan te passen aan de vraag van de opdrachtgever. Voor meer informatie en voor een offerte, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids