Terug naar: Home Educatie Didactiek Workshop ‘Digitale didactiek’

Educatie Centraal

workshop

Workshop ‘Digitale didactiek’

Docenten en trainers
HBO+
Vrijdag 16 november 2018 (zie agenda)
9.30 - 13.00 uur
€ 125,00 (incl. BTW)
Graaf Florisweg 30, Gouda

In deze workshop ga je de mogelijkheden van verschillende digitale werkvormen ervaren.

Hoe  kun je smartphones, tablets en laptops gebruiken voor (inter)actie tijdens jouw les

of training.  Deze workshop is met registratienummer nrSlFxxPv2 voor 4 registeruren gevalideerd door de registercommissie van registerleraar.nl

Binnen de didactiek van Activerend Opleiden is het benutten van digitale werkvormen een middel om beter aan te sluiten bij de studenten of deelnemers. Dit werkt meestal bevorderend voor hun motivatie. Tijdens de workshop wordt duidelijk hoe je didactiek en ICT kunt koppelen, waardoor het leerrendement mogelijk wordt vergroot. Het gebruiken van digitale werkvormen geeft ook aan dat een docent/trainer is toegerust voor het lesgeven in de 21ste eeuw. Uit studentenevaluaties blijkt namelijk dat studenten het benutten van hun eigen device (smartphone, tablet of laptop) tijdens de lessen bijzonder op prijs stellen.

Tijdens deze workshop ga je zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn om studenten digitaal te activeren. Dit kan op allerlei manieren en op verschillende momenten tijdens de les of training. Veel van de aangereikte werkvormen kosten niet veel voorbereidingstijd en leveren veel extra energie op. Mocht je bang zijn dat de techniek je in de steek laat, tijdens de workshop is er ook aandacht voor de ‘analoge’ variant van de werkvorm voor noodgevallen.
Er is geen specifieke technische voorkennis of ervaring met ICT vereist. Het meebrengen van een laptop is wel belangrijk.

Na afloop van de workshop kun je:
• het nut van digitale werkvormen in onderwijs en trainingen benoemen
• digitale werkvormen toepassen in jouw praktijk

Reacties van deelnemers die deze workshop al eerder hebben gevolgd:
• Ontzettend veel info in korte tijd! Heel behulpzaam.
• Gevarieerd. Veel in korte tijd
• Heel nuttige workshop. Veel info. Ik ga het allemaal proberen
• Leuke workshop. Ga zeker een aantal voorbeelden toepassen.
• Ik kom stuiterend thuis! Zowel in mijn hoofd als van enthousiasme. Ik ben blij dat ik de workshop heb gevolgd.

Inschrijven kan via deze website. Voor andere vragen, neem contact met ons op.