visual

Didactiek Centraal

Edufit verzorgt voor docenten in het beroepsonderwijs en trainers leergangen, workshops en trainingen op het gebied van activerende didactiek en het toepassen van ICT in het onderwijs.

tagcloud