visual

Didactiek Centraal

Edufit verzorgt voor docenten in het beroepsonderwijs en trainers leergangen, workshops en trainingen op het gebied van activerende didactiek en het toepassen van ICT in het onderwijs.

training

Overzicht leergangen, trainingen en workshops

Edufit biedt ieder jaar meerdere leergangen, workshops en trainingen met een open inschrijving aan. Hier is een overzicht van de verschillende trajecten met startdata en prijzen te vinden. Per traject is op deze website  ook uitgebreide informatie te vinden.  Lees meer

training

Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

activerend opleidenactiverend opleiden

Lees meer

training

Training Activerend Opleiden

De Training Activerend Opleiden is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. De training richt zich op het aanscherpen van didactische vaardigheden voor het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van onderwijs. Hiermee krijgen de deelnemers kennis, tools en technieken die ze nodig hebben om hun studenten effectief te begeleiden in hun leerproces. Lees meer

training

Training Kwaliteit van toetsen (Basiskwalificatie Examinering)

De Training Kwaliteit van toetsen is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. Deze driedaagse training richt zich op het aanscherpen van de ‘competentie toetsen’ met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van toetsen in het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

Met deze training krijg je kennis, tools en technieken die je nodig hebt om de studenten en deelnemers effectief formatief of summatief te toetsen. Daarbij meet je dan daadwerkelijk het leereffect van jouw onderwijs of training.

De training Kwaliteit van toetsen leidt tot de basiskwalificatie examinering (BKE) die verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs. Tijdens de training wordt gewerkt aan een verbeterplan voor een toets uit de eigen praktijk.  Lees meer

training

Training Coachen in het Onderwijs

De Training Coachen in het Onderwijs is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. Deze vierdaagse training richt zich op de competentie begeleiden met onderwerpen als gespreksvoering, feedback en weerstand. Door deze opleiding verkrijg of vergroot je jouw coaching vaardigheden. Lees meer

training

Leergang Didactiek, ICT en onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk

Tijdens de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs: Benut blended learning in jouw praktijk ga je zelf ervaren welke mogelijkheden er zijn om ICT te benutten in jouw praktijk.

Het resultaat van deze Leergang is dat je een visie krijgt op het didactisch inzetten van ICT als hulpmiddel om de leerresultaten van jouw deelnemers te vergroten. Daarnaast vergroot je ook je vaardigheden om in jouw eigen onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen digitale leermiddelen te maken en te gebruiken.  Onderwijskundigen kunnen tijdens deze leergang docenten coachen om ICT op een verantwoorde manier in te zetten. Als ICT op de juiste manier wordt ingezet zorgt het er namelijk voor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Lees meer

training

Training Didactische inzet van ICT

In deze 5-daagse training leer je hoe je ICT didactisch kunt inzetten.

De competentie Implementeren staat in deze basistraining centraal:
Op basis van een stappenplan ontwikkel je een visie op het implementeren van ICT in jouw praktijk. Je maakt keuzes tussen face-to-face bijeenkomsten en online leertrajecten. Je kiest tussen online activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden via een webinar en tussen online activiteiten die asynchroon plaatsvinden via e-learning. Daarbij maak je lessen die via de activerende didactiek worden vormgegeven, al dan niet via het principe van flipping the classroom. Lees meer

training

Training Activeren met ICT

In deze 4-daagse training leer je hoe je deelnemers kunt activeren met behulp van ICT.

De competentie Activeren staat in deze praktijktraining centraal:
Je leert om bij de uitvoering van jouw lessen en trainingen gebruik te maken van digitale tools. Je draait je hand niet meer om voor technische problemen en je leert om meer rendement te halen uit het smartboard. Om jouw deelnemers te activeren kijk je naar de mogelijkheden van VR en AR in de les en benut je de verschillende social media. Je kunt jouw onderwijs nog aantrekkelijker maken door gebruik te maken van gamification en door een eenvoudige digitale escaperoom te bouwen. Lees meer

training

Training Kennisclips maken

In deze 4-daagse training leer je hoe je de uitlegtijd in jouw (digitale) lessen kunt verkorten door kennisclips in te zetten.

De competentie Communiceren staat in deze praktijktraining centraal:
Je leert diverse manieren om informatie beeldend over te brengen. Daarvoor werk je met verschillende tools en maak je kennisclips in de vorm van een screencast, een opname bij een Powerpoint- of Prezi presentatie, een zelf opgenomen en gemonteerde film, een animatie of een stop-motion. Deze kennisclips gebruik je in jouw ontwerp van een e-learning of een blended-learning traject. Lees meer

training

Coaching

Edufit biedt coaching aan op het gebied van activerende didactiek en het toepassen van ICT in het onderwijs. Lees meer

tagcloud