visual

Didactiek Centraal

Edufit verzorgt voor docenten in het beroepsonderwijs en trainers leergangen, workshops en trainingen op het gebied van activerende didactiek en het toepassen van ICT in het onderwijs.

Overzicht leergangen, trainingen en workshops

Edufit biedt ieder studiejaar meerdere leergangen, workshops en trainingen met een open inschrijving aan. Hier is een overzicht van de verschillende trajecten met startdata en prijzen te vinden. Per traject is op de volgende pagina’s ook uitgebreide informatie te vinden. Lees meer

training

Training Toetsen met assessments

De training Toetsen met assessments is een praktijkgerichte training voor docenten en trainers. De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Hierdoor is de training  ook heel geschikt als voorbereiding op de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Specifiek zoomen we in op het ontwerpen en afnemen van andersoortige toetsen zoals assessments bij portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties.

Lees meer

training

Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Lees meer

training

Leergang De Digitaalvaardige Docent

Tijdens de Leergang De Digitaalvaardige Docent ga je zelf ervaren welke ICT mogelijkheden er zijn om te communiceren met je studenten en collega’s, om je werk effectiever te maken en om studenten aan het werk te zetten. Lees meer

training

Leergang Docent Als Coach

De Leergang Docent Als Coach is een 10-daagse opleiding voor docenten beroepsonderwijs in een begeleidende rol, zoals SLB-er, tutor, mentor, etc.
Je ervaart het belang van op de juiste manier gesprekken voeren met studenten en met collega’s. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je hierover en oefen je hiermee.

De Leergang De docent als coach is met registratienummer Fsl7ZLKHm2 voor 300 registeruren gevalideerd door de registercommissie van registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.
Lees meer

training

Training Activerend Opleiden

De Training Activerend Opleiden is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. De training richt zich op het aanscherpen van didactische vaardigheden voor het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van onderwijs. Hiermee krijgen de deelnemers kennis, tools en technieken die ze nodig hebben om hun studenten effectief te begeleiden in hun leerproces. Lees meer

training

Training Kwaliteit van toetsen (Basiskwalificatie Examinering)

De training Kwaliteit van toetsen leidt tot de basiskwalificatie examinering (BKE) die verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs. De training Kwaliteit van toetsen is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Tijdens de training wordt gewerkt aan een verbeterplan voor een toets uit de eigen praktijk.  Lees meer

workshop

Workshop ‘Digitale didactiek’

In deze workshop ga je de mogelijkheden van verschillende digitale werkvormen ervaren.

Hoe  kun je smartphones, tablets en laptops gebruiken voor (inter)actie tijdens jouw les

of training.  Deze workshop is met registratienummer nrSlFxxPv2 voor 4 registeruren gevalideerd door de registercommissie van registerleraar.nl

Lees meer

workshop
training
tagcloud